Evanlo

Posts Tagged ‘elaka saker

I morse blev jag rejält förbannad!

Skulle korsa en gata – på övergångsställe – när en idiot bara blåser på framför tårna på mig. Förbannad som jag blev, dängde jag handflatan i skåpsidan – eftersom den förståndssvaga föraren dessutom inte kunde svänga in på Tegnérgatan direkt, utan var tvungen att vänta på annan trafik. Otroligt nog stannar puckot efter ett tiotal meter, tittar på mig och drar fingret över halsen. Själv svarar jag med en enfingervinkning, och då känner sig framföraren av fordonet sig föranledd, att öppna högra bildörren (fast själv sitter han kvar på förarplatsen, den late imbecillen). Jag går fram till bilen, öppnar dörren lite mer och säger med hög röst ”Jag var ute på övergångsstället, blindstyre”, och dänger igen den så rutan skallrar. Han såg ut som en fågelholk då.

Så här i efterhand önskar jag att hade tryckt ner trafikförordningen i halsen på honom, eller tagit honom i hampan och gått till polisstationen mitt över gatan från jobbet, och bett dem informera den sinnesslöe typen om vad som gäller i trafiken!

Nedan ett utdrag ur Trafikförordningen som jag hittade på Wikipedia.

”Denna lag som i Sverige infördes 1998, kallas också för zebralagen. Motsvarande finns i de flesta europeiska länder. Fordonsförare hade väjningsplikt vid övergångsställen och cykelöverfarter redan innan zebralagen, men det stod inte ordagrant väjningsplikt utan sakta ner och om nödvändigt stanna.

Nedan ett utdrag ur Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. Möte och omkörning på väg:

 • 40 § Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.
 • 41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
 1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
 2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
 3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.
 • Om ett fordon före ett övergångsställe eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelöverfarten.

Nedan ett utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 3 kap. Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare:

 • 60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman. En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelöverfarter.
 • 61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten. En förare, som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelöverfart, ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.
 • 62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.
 • 63 § Bestämmelser om förbud mot att köra om och passera andra fordon strax före eller på ett övergångsställe eller en cykelöverfart finns i 40 och 41 §§.

Nedan ett utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 7 kap. Bestämmelser för gående på väg:

 • 3 § Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan ska korsas utan onödigt dröjsmål.
 • 4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.
Annonser

Vi hämtade bilen från verkstan i lördags. Inne på servicecentret träffade maken på en bekant från förr. Bekanten säger att han numera är gift med ett barn, och maken kontrar med gift och två barn. Varpå bekanten frågar ”Fick du dem på köpet, eller somnade du på rygg?” Först lät det kul, men sedan när man tänker efter, var det det?

För egen del har lillans förkylning bytt adress 😦


Önskelista

Här kommer det upp - i ingen ordning alls - saker som kan vara bra att ha. Mer om de mesta nedan kan man hitta i bloggen om man väljer att se allt under kategorin "Önskelista".

MiMis rosa Embellishment Tote
Prenumeration av Craft Stamper
"Häftapparat" för dekorationer
En rosa skärplotter
Audi R8 - med keramiska bromsar
Stampmaker från Theresa Collins

Annonser